Question: Waar opname First Dates?

Het First Dates-restaurant is eigenlijk een loods in Amsterdam-Noord. Daar is de opnamelocatie gemaakt, waarbij je vaak de singles langs het water van het IJ ziet komen aanlopen met het Centraal Station op de achtergrond.

Wie is de stem van First Dates?

First DatesGenrerealityVoice-overBrian ProtheroeMuziekMiguel dOliveiraLandVerenigd Koninkrijk12 more rows

Hoe laat begint First Dates vips?

First Dates (NL), iedere werkdag om 19.25 uur op NPO 3!

Hoeveel kijkers jeugdjournaal?

In 2019 bedroeg de gemiddelde kijkdichtheid echter 2,1 miljoen.

Hoeveel kijkers heeft jeugdjournaal?

Verkiezingsspecial Jeugdjournaal trekt 706.000 kijkers.

Hoeveel kijkers heeft First Dates?

NPO3 donderdag 19 augustus 2021Uitzenddag6+1843KLOKHUIS119.0001859JEUGDJOURNAAL AVOND146.0001926FIRST DATES HOTEL113.00073 more rows

Hoe laat begint first date?

First Dates (NL), iedere werkdag om 19.25 uur op NPO 3!

Reach out

Find us at the office

Ruebusch- Nedd street no. 4, 92509 George Town, Cayman Islands

Give us a ring

Fortino Moredock
+85 633 466 265
Mon - Fri, 10:00-22:00

Write us