Keylogger ar gyfer Mac

Aobo meddalwedd

Pam Aobo Keylogger Mae hawl Mac Keylogger i chi?

Tystebau defnyddiwr:

"Credaf ei bod yn arf da i mi gadw llygad ar weithgarwch fy mab ar Mac, oherwydd fy ngwaith yw mor brysur y gallaf prin yn treulio llawer o amser yn aros gydag ef. Yn gyntaf nid oeddwn i roi cynnig arni, yr oedd yna mewn gwirionedd mae'n helpu fi llawer, yn awr gall yn gwybod pa AU nad bob dydd ar Mac. diolch yn fawr!" - Kathleen